Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς δημιουργήθηκε το Πιτυός. Η αρχαιολογική έρευνα, ωστόσο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα αρκετοί οικισμοί που ήδη υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή αναγκάστηκαν να μεταφερθούν. Κάποιοι από αυτούς τους οικισμούς δημιουργήθηκαν κατά τον Μεσαίωνα, αλλά, όπως συνηθίζεται, χτίστηκαν σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας οικοδομικά υλικά από οικισμούς που υπήρχαν εκεί πριν.