Επίσκεψη στον ξυλόφουρνο

Επισκεπτόμαστε τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο του Πιτυούς, γνωρίζουμε τον φούρναρη, ανακαλύπτουμε τα σκεύη και τα υλικά για την Παρασκευή του ψωμιού,  ακούμε ένα παραμύθι για το πιο γλυκό ψωμί αλλά και παροιμίες και αποφθέγματα για το πολύτιμο αυτό αγαθό. Μαθαίνουμε για τον κύκλο του ψωμιού από το σπόρο στο αλεύρι και από το αλεύρι στο ψωμί.  Στο τέλος βάζουμε τις ποδιές μας και πλάθουμε τα δικά μας ψωμάκια.

Τιμή ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του επιλέξιμου προγράμματος και του αριθμού των συμμετεχόντων κατόπιν συνεννόησης με τους ενδιαφερομένους.