Το Πιτυός έρχεται στο σχολείο!  Τα σχολεία πάνε στο Πιτυός!

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για σχολεία και μαθητικές ομάδες

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία είναι σχεδιασμένα με σεβασμό στην ατομικότητά των παιδιών, δίνουν έμφαση στη συνεργασία και τη συμμετοχή καθώς και στη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης ώστε οι συμμετέχοντες μαθητές να γίνουν πολίτες με κριτικό πνεύμα και καλλιεργημένη κοινωνική συνείδηση.  Σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσφέρουν μία εμπειρία άρτια σε παιδαγωγικό και τεχνικό επίπεδο, που ενθαρρύνει και καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.

Βασίζονται στις αρχές της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης ώστε να δημιουργούν γέφυρες με το παρελθόν, την ιστορία και την παράδοση με ένα φυσικό και φιλικό τρόπο,  παρέχοντας στα παιδιά νέους τρόπους θέασης τους και προσφέροντας την ευκαιρία να  εμπλακούν ενεργά στην προσέγγιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μας απευθύνονται σε μαθητές και ομάδες παιδιών όλων των ηλικιών (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).

Υλοποιούνται, κυρίως, στο χώρο του σχολείου, ή άλλου εκπαιδευτικού-πολιτιστικού φορέα, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο Πιτυός, κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης.

Στο σχολείο

Μια εκπαιδευτική επίσκεψη μας στο σχολείο σας,  περιλαμβάνει παρουσίαση της θεματικής που επιλέγετε, εργαστήριο και αφήγηση.  Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την παράδοση και την κουλτούρα ενός μικρού ορεινού χωριού, όπως το Πιτυός, με τρόπο βιωματικό, διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό που θα τους δοθεί για περαιτέρω συζήτηση και εξερεύνηση κατά τη διάρκεια του της σχολικής χρονιάς.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πιτυός

Το σχολείο σας μπορεί να διοργανώσει εκπαιδευτική εκδρομή στο Πιτυός που θα συνδυάζει  το εργαστήριο που θα έχει επιλέξει, με ξενάγηση στο χωριό. Μια όμορφη ξεχωριστή εμπειρία και εξόρμηση, σε ένα γραφικό παραδοσιακό οικισμό, στον καθαρό αέρα και μέσα στη φύση.